W artykule znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czego dotyczy poprawka do specustawy, nad którą trwają właśnie prace legislacyjne?

2. Czy na podstawie specustawy można uznać za legalny pobyt i pracę osób niebędących obywatelami Ukrainy?

3. Co można będzie zrobić, aby przedłużyć legalny pobyt obywatela Ukrainy w Polsce na kolejny okres?

4. Czy można zatrudnić obywatela Białorusi, który przyjechał do Polski bezpośrednio z Ukrainy bez oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy lub zezwolenia na pracę?

5. Czy będzie możliwe wyrobienie nowego paszport obywatela Ukrainy w ukraińskim konsulacie?

6. Co może zrobić obywatel Ukrainy, który wjechał do Polski jedynie z ważnym ukraińskim dowodem osobistym?

7. Czy mogę zatrudnić obywatela Ukrainy, który wjechał do Polski bezpośrednio z Ukrainy po 24 lutego 2022 r. na paszporcie biometrycznym, jeśli jego wjazd nie został zarejestrowany na granicy?

8. Czy będziemy mogli delegować tę pracownicę z Ukrainy np. do Niemiec, do spółki należącej do tej samej grupy kapitałowej, gdzie odbędzie szkolenie?

9. Jakich muszę dopełnić formalności, aby zatrudnienie osoby, która przyjechała do Polski 20 lutego było legalne?

10. Czy pracownicy z Ukrainy mogą się zaszczepić na tych samych zasadach co polscy pracownicy?

11. Chcę zatrudnić obywatela Ukrainy, który deklaruje, że wjechał do Polski w związku z wojną. Co w tej sytuacji powinienem zrobić, o co dopytać, by móc taką osobę legalnie zatrudnić?

12. Jakich formalności muszą dopełnić obywatele Ukrainy, którzy chcą jak najszybciej zapisać dzieci do polskich szkół?

13. Na jakich zasadach można wwieźć zwierzęta do Polski? Czy wymagane jest, aby miały szczepienia przeciwko wściekliźnie?