To niektóre z nowości wprowadzanych ustawą z 12 marca 2022 r. o obronie ojczyzny. Senat nie wniósł do niej żadnych poprawek, została już ona podpisana przez prezydenta i skierowana do opublikowania w Dzienniku Ustaw.
Ustawa o obronie ojczyzny zastępuje kilka innych aktów prawnych dotyczących obronności i wojska (w tym tę z 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony) i jako kompleksowa regulacja zawiera aż 820 artykułów. Ma wejść w życie po 30 dniach od publikacji. Z kolei wydane na podstawie dotychczasowych ustaw akty wykonawcze mają obowiązywać do 18 miesięcy.