Dodatek covidowy wypłacany personelowi medycznemu wpływa na wysokość podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Jednak do czasu – uznał toruński sąd.

Sprawa dotyczyła pracującej w szpitalu pielęgniarki. Z tytułu opieki nad pacjentami z koronawirusem dostawała nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, lecz także tzw. dodatek covidowy. W tej konkretnej placówce był on wypłacany personelowi do 31 maja 2021 r., bowiem do tego dnia oddział, na którym pracowała kobieta, miał łóżka covidowe. Pielęgniarka w międzyczasie sama jednak zachorowała i pobierała świadczenie z tytułu choroby (najpierw wynagrodzenie chorobowe od 11 lutego do 15 marca 2021 r., potem zasiłek od 16 marca do 30 czerwca 2021 r.). Spór koncentrował się na tym, czy do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonej od 1 czerwca 2021 r. należało doliczyć dodatek covidowy (jak to się działo do 31 maja 2021 r.).
ZUS twierdzi, że dodatek covidowy powinien być uwzględniony w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego tylko za okres, za który przysługiwał ten składnik wynagrodzenia. Dlatego w tej sprawie należy go z niej wyłączyć po 31 maja 2021 r. W takiej sytuacji podstawę wymiaru zasiłku od 1 czerwca 2021 r. powinno stanowić jedynie wynagrodzenie zasadnicze. W tym celu świadczenie należy obliczyć na nowo.
Takie podejście wynika też z oficjalnego stanowiska ZUS umieszczonego na stronie internetowej. Czytamy w nim, że w związku z tym, iż dodatek covidowy jest składnikiem wynagrodzenia przysługującym za czas pracy na oddziałach covidowych, należy uznać, że przysługuje on do określonego terminu (zgodnie z ostatnią decyzją ministra zdrowia będzie funkcjonował do końca marca br. – red.). Jeżeli jednak w danym podmiocie leczniczym nie jest już wypłacany, to nie powinien być uwzględniany przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku przysługującego za okres po tej dacie. Oznacza to, że jeżeli przykładowo pracownikowi dodatek od 1 czerwca 2021 r. już nie przysługuje, gdyż był do niego uprawniony tylko do 31 maja, to składnika tego nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku przysługującego po tej dacie.
Sąd Rejonowy w Toruniu przyznał rację ZUS. W uzasadnieniu podkreślił, że takie podejście wynika z art. 41 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1133). Przepis ten wskazuje, że wyłączeniu z podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego podlegają te składniki wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, które przysługiwały pracownikowi jedynie przejściowo. Oznacza to, że elementy pensji, do których ubezpieczony utracił uprawnienie, nie mogą być do niej wliczane. Sąd wskazał, że dodatek covidowy z założenia miał charakter terminowy i pomimo tego, iż został wprowadzony poleceniem ministra zdrowia, to nie oznacza, że powstał on niezależnie od stosunku pracy. ©℗

orzecznictwo

Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu z 27 stycznia 2022 r., sygn. akt IV U 448/21. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia