Najniższa płaca wzrośnie w 2015 roku, wyższe będzie też przeciętne wynagrodzenie pracowników w Polsce. A to oznacza, że w 2015 roku przedsiębiorcy będą musieli przeznaczyć więcej na składki na ubezpieczenie społeczne niż w tym roku.

Składki do ZUS dla przedsiębiorców zależą od pensji minimalnej lub przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej w danym roku kalendarzowym.

Ile za podniesienie płacy minimalnej zapłacą przedsiębiorcy?>>

Preferencyjne składki dla rozpoczynających działalność

Rozpoczynający działalność gospodarczą początkowo mają prawo do preferencyjnych składek ZUS. To oznacza, że przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od dnia rozpoczęcia działalności podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi dla nich zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie za pracę (Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 15 września 2014 r., Dz. U. 2014 poz. 1220) zostanie podwyższone z 1680,00 zł w 2014 roku do kwoty 1750 zł w 2015 roku. Tak więc w przyszłym roku nowe firmy zapłacą składki ZUS od podstawy równiej 525 zł (w 2014 roku - 504,00 zł) i wyniosą one za styczeń-grudzień 2015 r.:

  • składka emerytalna - 102,48 zł (98,38 zł w 2014 roku, czyli wzrost o 4,10 zł),
  • składka rentowa - 42 zł (40,32 zł w 2014 roku, czyli wzrost o 1,68 zł),
  • składka chorobowa - 12,86 zł (12,35 zł w 2014 roku, czyli wzrost o 0,51 zł),
  • składka wypadkowa - 10,13 zł (9,73 zł w 2014 roku, czyli wzrost o 0,40 zł).

W sumie składki na ubezpieczenia społeczne w 2015 roku wyniosą więc 167,47 zł (160,78 zł w 2014 roku), młodzi przedsiębiorcy zapłacą więc 6,69 zł brutto więcej niż w roku bieżącym.

Składki dla reszty przedsiębiorców

Od przyszłego roku wyższe będzie także przeciętne wynagrodzenie, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców opłacających je na zasadach ogólnych.

Zgodnie obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2015 roku wyniesie 3959 zł (3746 zł w 2014 r.). Przy wyznaczaniu wysokości składek ZUS przedsiębiorcy bierze się pod uwagę 60 proc. tej kwoty, czyli 2375,40 zł (2247,60 zł w 2014 roku).

Składka wypadkowa na celowniku. Firmy nie chcą płacić za wypadek przy pracy>>

Składki do ZUS dla przedsiębiorców za styczeń-grudzień 2015 r. wyniesie więc:

  • składka emerytalna - 463,68 zł (438,73 zł w 2014 roku, czyli wzrost o 24,95 zł),
  • składka rentowa - 190,03 zł (179,81 zł w 2014 roku, czyli wzrost o 10,22 zł),
  • składka chorobowa - 58,20 zł (55,07 zł w 2014 roku, czyli wzrost o 3,13 zł),
  • składka wypadkowa - 45,85 zł (43,38 zł w 2014 roku, czyli wzrost o 2,47 zł),

W sumie składki na ubezpieczenia społeczne w 2015 roku wyniosą więc 757,76 zł (716,99 zł w 2014 roku), przedsiębiorcy zapłacą więc o 40,77 zł więcej niż w roku bieżącym.

Razem ze składką na Fundusz Pracy, która wynosi 58,20 zł (55,07 w 2014 roku, czyli wzrost o 3,13 zł), daje to 815, 96 zł (772,06 zł w 2014 roku), czyli więcej o 43,90 zł.

A do tej sumy trzeba jeszcze doliczyć składkę zdrowotną.

Składka zdrowotna w 2015 roku

W styczniu 2015 roku poznaliśmy też wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z komunikatem GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2014 r. wyniosło 4139,42 zł (wraz z wypłatami z zysku).

Podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi 75 proc. tej kwoty, czyli 3104,57 zł, sama składka wzrośnie więc do poziomu 279,41 zł miesięcznie. Podwyżka wyniosła 9,01 zł (w 2014 roku wynosiła 270,40 zł).

Oznacza to, że w 2015 roku przedsiębiorcy na tzw. pełnym ZUS-ie będą płacić 1095,37 zł miesięcznie z tytułu składek ZUS na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. To o 52,91 zł więcej niż w ubiegłym roku, kiedy płacili w sumie 1042,46 zł miesięcznie.

Kiedy nie trzeba płacić składki zdrowotnej>>