Nowe zasady rozliczeń z ZUS są efektem zmian w ustawach (głównie podatkowych) w ramach Polskiego Ładu (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105), które obowiązują od stycznia. Do grudnia 2021 r. organ rentowy z urzędu sporządzał dokumenty rozliczeniowe za płatników, którzy byli zwolnieni z obowiązku ich przekazywania. Dotyczyło to m.in. prowadzących pozarolniczą działalność, którzy opłacali składki tylko za siebie lub za siebie i osoby współpracujące.
Zmieniło się to po wejściu w życie nowych regulacji – obecnie każdy prowadzący pozarolniczą działalność ma obowiązek przekazywać dokumenty rozliczeniowe co miesiąc. Wynika to z nowych zasad ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przypomnijmy, że od tego roku podstawa jej wymiaru jest uzależniona od stosowanej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania i wysokości uzyskiwanych w poprzednim miesiącu przychodów albo dochodów.