Organ rentowy, zamiast wszczynać od razu postępowania wyjaśniające, będzie na razie informował o ewentualnych uchybieniach dotyczących przekazywania przez przedsiębiorców dokumentów rozliczeniowych.

Nowe zasady rozliczeń z ZUS są efektem zmian w ustawach (głównie podatkowych) w ramach Polskiego Ładu (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105), które obowiązują od stycznia. Do grudnia 2021 r. organ rentowy z urzędu sporządzał dokumenty rozliczeniowe za płatników, którzy byli zwolnieni z obowiązku ich przekazywania. Dotyczyło to m.in. prowadzących pozarolniczą działalność, którzy opłacali składki tylko za siebie lub za siebie i osoby współpracujące.
Zmieniło się to po wejściu w życie nowych regulacji – obecnie każdy prowadzący pozarolniczą działalność ma obowiązek przekazywać dokumenty rozliczeniowe co miesiąc. Wynika to z nowych zasad ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przypomnijmy, że od tego roku podstawa jej wymiaru jest uzależniona od stosowanej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania i wysokości uzyskiwanych w poprzednim miesiącu przychodów albo dochodów.
Jakby tego było mało, zmieniły się też terminy opłacania składek. Za okres od stycznia br. należy je uiścić w terminach do 5. (jednostki sektora budżetowego), 15. (wszystkie podmioty z osobowością prawną, m.in. spółki akcyjne i spółki z o.o., spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje) i do 20. dnia następnego miesiąca (pozostałe podmioty, w tym np. płatnicy opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenie).
Te wszystkie nowości mogły sprawiać płatnikom trudności, dlatego ZUS jest na razie wobec nich wyrozumiały.
– W lutym monitorowaliśmy, czy płatnicy przekazali dokumenty rozliczeniowe za styczeń. Jeśli tego nie zrobili, na ich profilach w PUE ZUS zamieszczaliśmy komunikaty, że w razie problemów z wypełnieniem dokumentów mogą skorzystać ze wsparcia ZUS, w tym szczególnie przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne – wyjaśnia Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.
Co z tymi, którzy mimo komunikatu nie przekazali dokumentów rozliczeniowych za styczeń?
– Otrzymali oni dodatkowo pismo przypominające o takim obowiązku – informuje rzecznik.
Deklaruje, że w kolejnych miesiącach organ rentowy będzie nadal analizować, czy ten obowiązek jest realizowany. – Nadal też będziemy informować o braku poprawnych dokumentów rozliczeniowych, jeżeli nie wpłyną do obowiązującego terminu płatności składek – wyjaśnia Żebrowski.
Jest to o tyle istotne, że na tej podstawie księgowane są należne do zapłaty składki.
– Brak dokumentów rozliczeniowych złożonych w terminie zobowiązuje nas do przypisywania na kontach płatników wymiaru składek z urzędu i prowadzenia postępowań wyjaśniających, które mogą być uciążliwe dla klientów. Warto też wiedzieć, że w razie braku dokumentów nie zostaną zapisane składki na kontach ubezpieczonych – wyjaśnia rzecznik ZUS.
Zwraca uwagę, że komunikaty i pisma powinny być sygnałem dla przedsiębiorców, którzy już nie prowadzą działalności, lecz nie dopełnili obowiązków ewidencyjnych. – Po zakończeniu działalności informację o tym należy przekazać do organu rejestrowego. Chodzi o właściwy urząd gminy lub miasta przy konieczności wyrejestrowania (zawieszenia) działalności w CEIDG albo KRS, jeżeli działalność zakończyła spółka, która była wpisana do tego rejestru – wskazuje.
Tłumaczy, że ZUS otrzymuje informacje z organów rejestrowych i na tej podstawie wyrejestruje konto płatnika składek. – Tym samym przedsiębiorca nie będzie otrzymywał kolejnych komunikatów ani pism o braku dokumentów rozliczeniowych za kolejne miesiące – zapewnia Paweł Żebrowski.
Polski Ład. Logo / Dziennik Gazeta Prawna