Przepisy tej ustawy mają zapewnić podstawę prawną do podejmowania działań pomocowych wobec Ukraińców, którzy w wyniku inwazji Rosji zostali zmuszeni do opuszczenia swojego państwa i wjechali, posiadając stosowne uprawnienie wjazdowe, na terytorium Polski. A takich osób jest wiele. Według najnowszych danych od wybuchu wojny do naszego kraju przyjechał już ponad 1 mln uchodźców.
Oprócz regulacji skierowanych bezpośrednio do nich projekt zawiera także przepisy dotyczące funkcjonariuszy formacji służb mundurowych, które działają u nas w związku z tym konfliktem.