Stopa bezrobocia w Polsce w lutym wyniosła 5,5 proc. – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W porównaniu z bezrobociem w styczniu pozostała bez zmian. O 4,3 tys. spadła liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy.

Według wstępnych danych MRiPS pod koniec lutego w urzędach pracy zarejestrowanych było prawie 923 tys. bezrobotnych, o 4,3 tys. osób mniej niż w styczniu.

Stopa bezrobocia w lutym br. wyniosła 5,5 proc. – tyle samo co w styczniu br. W porównaniu z bezrobociem w lutym 2021 r. była niższa o 1,1 pkt proc.

Dane te – jak wskazało ministerstwo – jednoznacznie pokazują, że pandemia nie wywołała kryzysu na rynku pracy.

"Dzięki pomocy ze strony państwa, ogromnym, miliardowym nakładom na wsparcie przedsiębiorców i ratowanie miejsc pracy, dzisiaj mamy dobrą sytuację na rynku pracy. Porównując poziom bezrobocia w końcu lutego br. do stanu z końca lutego 2020 r., czyli przed epidemią COVID-19, liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła co prawda nieznacznie, bo o 3 tys. osób, ale stopa bezrobocia rejestrowanego była na identycznym poziomie jak w lutym 2020 r. To bardzo dobra wiadomość, która dowodzi, że nasze działania były skuteczne" – oceniła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W lutym br. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 116,5 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Było ich nieznacznie więcej niż w styczniu br. (0,6 proc.) i o prawie 11,2 tys. (10,6 proc.) więcej niż w lutym 2021 roku.

"Bez niespodzianki – najniższe bezrobocie na poziomie 3,2 proc. zanotowano w województwie wielkopolskim" – wskazała minister Maląg.

Najwięcej osób bez pracy było w województwie warmińsko-mazurskim (9 proc.).

Z opublikowanych na początku marca br. danych Eurostatu wynika, że poziom bezrobocia w styczniu br. wyniósł w Polsce 2,8 proc i jest na dużo niższym poziomie niż wynosi unijna średnia (6,2 proc.) i średnia krajów strefy euro, która wynosi 6,8 proc. Z tym wynikiem Polska zajmuje II miejsce po Czechach (2,2 proc.) pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec