Okoliczności, w których pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, zostały określone w art. 52 kodeksu pracy (dalej: k.p.). Jest to możliwe w przypadku:
Rozwiązanie umowy w ten sposób nie może nastąpić po upływie jednego miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.