– Przygotowujemy zmiany przepisów, które pozwolą na długofalowe wsparcie obywateli Ukrainy – poinformowała Marlena Maląg, szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, na wtorkowej konferencji zorganizowanej wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W tej sprawie odbyło się wczoraj również spotkanie z przedsiębiorcami skupionymi w Radzie Dialogu Społecznego.

Obywatele Ukrainy mający pieczątkę pozwalającą legalnie przebywać na terenie Rzeczypospolitej będą zatem mieli też otwarty dostęp do rynku pracy. Pracodawca będzie jedynie zobowiązany do powiadomienia właściwego urzędu pracy o ich zatrudnieniu. Mają też zyskać dostęp do świadczeń rodzinnych – 500 plus czy do rodzinnego kapitału opiekuńczego, które otrzymają na podstawie kart stałego pobytu.