Zygmunt K. był właścicielem firmy produkcyjnej w branży drzewnej zatrudniającej kilkuset pracowników. Ponieważ w takich fabrykach zazwyczaj są stosowane różnego rodzaju narzędzia i maszyny, ryzyko wypadków przy pracy jest duże, a to odbija się na wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.
O wysokość i sposób ustalenia tej stopy Zygmunt K. toczył spór z ZUS. W 2017 r. po kontroli organu rentowego zawiadomił o wysokości stopy procentowej składki wypadkowej za poszczególne okresy działalności w trybie art. 32 ust. 1 ustawy wypadkowej (ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z 30 października 2002 r.; t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1205 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem o jej wysokości obowiązującej w danym roku składkowym ZUS zawiadamia płatnika składek nie później niż do 20 kwietnia danego roku.