Podczas ferii zimowych nauczycielka została skierowana na kwarantannę. W jakiej wysokości w tym czasie należy się jej wynagrodzenie?
Kwarantanna stanowi usprawiedliwioną nieobecność w pracy i jest traktowana na równi ze zwolnieniem lekarskim. Powoduje ona, że urlop wypoczynkowy nauczycielki w okresie ferii szkolnych nie może się rozpocząć, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Za ten okres nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 kodeksu pracy (dalej: k.p.) albo świadczenie pieniężne z tytułu choroby. Obecnie informacja o przebywaniu na kwarantannie jest znana pracodawcy z uwagi na jej zamieszczenie w systemie PUE ZUS.