Jego założenia zostały opublikowane w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów. Wspomniana wielokrotność kwoty bazowej od 1 stycznia 2020 r. wynosi 3,81. Projektowane rozporządzenie przewiduje jej podwyższenie do poziomu 4,229.
Podobna wartość została ustalona także w projektach dotyczących policji i Straży Granicznej. W przypadku Państwowej Straży Pożarnej będzie to 4,173, a dla Służby Ochrony Państwa – 4,899.