Bolączką polskich procesów legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców jest przede wszystkim długi czas ich trwania. Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na pracę może trwać kilka miesięcy, a postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na pobyt nawet ponad rok. Tę dolegliwość z jednej strony utrwala, a z drugiej czyni dodatkowo dotkliwą inny problem - jest nim nieelastyczny charakter wydawanych zezwoleń, który zmusza cudzoziemców oraz ich polskich pracodawców do wielokrotnego występowania o kolejne zezwolenia, w miarę tego jak cudzoziemiec zmienia pracodawcę lub nawet gdy tylko awansuje na wyższe stanowisko u tego samego pracodawcy.
Zmiany w przepisach, które właśnie weszły w życie, mają służyć rozwiązaniu tych problemów. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy ich celem jest właśnie m.in. wprowadzenie ułatwień formalnych i skrócenie terminów działania administracji publicznej. Jakkolwiek nowe rozwiązania są krokiem w dobrym kierunku, to w praktyce może się jednak okazać, że są nadal niewystarczające i nie pozwalają pracodawcom na szybkie zatrudnienie cudzoziemca albo zmianę jego stanowiska pracy.
W poradniku omawiamy najważniejsze z perspektywy pracodawców zmiany w procedurze legalizacji zatrudnienia i pobytu pracowników cudzoziemców.

Autorzy poradnika to Karolina Schiffter adwokat, partner, Tomasz Rogala radca prawny, partner, Marcin Snarski prawnik, Maciej zabawa radca prawny, prawnik, Ewa Wysocka prawniczka, Oskar Kwiatkowski prawnik, Aleksander Dżuryło konsultant ds. imigracji, Zofia Pawelec konsultantka ds. imigracji, Katarzyna Wójcik konsultantka ds. imigracji Kancelaria Paruch Chruściel Schiffter Stępień | Littler Global