Prowadzę sklep spożywczy. Czy osoby, które zatrudniam, muszą przechodzić okresowe badania sanitarno-epidemiologiczne? A może są one zawieszone tak jak okresowe badania profilaktyczne na czas pandemii?
Zgodnie z art. 229 kodeksu pracy (dalej: k.p.) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską. Na tę opiekę składają się trzy rodzaje badań: