Zapewnienie policjantom prawa do automatycznego podwyższenia grupy zaszeregowania po upływie czterech lat służby, a w konsekwencji wzrost uposażeń – przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia przygotowany przez resort spraw wewnętrznych.

To kolejna kwestia wynikająca z porozumienia, które związkowcy służb podległych MSWiA (Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej) zawarli z kierownictwem resortu we wrześniu ub.r.
Rząd ugiął się wówczas pod presją mundurowych, którzy zapowiadali, że w przypadku niewypracowania satysfakcjonujących dla nich rozwiązań może dojść do podobnej akcji protestacyjnej jak w 2018 r., kiedy to funkcjonariusze m.in. masowo korzystali ze zwolnień lekarskich.
W porozumieniu znalazły się m.in. kwestie dotyczące nowej ustawy modernizacyjnej, która miała objąć część inwestycyjną (m.in. sprzęt) oraz kwestie osobowe (m.in. wynagrodzenia). Resort zadeklarował też wprowadzenie zmian dotyczących awansów w ramach podwyższenia grup zaszeregowania dla funkcjonariuszy na najniższych etatach. Ministerstwo zapewniało również, że najpóźniej do 1 marca 2022 r. wejdzie w życie nowelizacja art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 723) dotycząca zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury.
Rząd krok po kroku realizuje swoje zapowiedzi. Obowiązuje już (z pewnymi wyjątkami) ustawa ustanawiająca programy modernizacyjne Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa oraz Służbie Więziennej (Dz.U. 2021 poz. 2448). Zaś na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, który dotyczy zmiany zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury dla osób przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r., a przed 1 października 2003 r. (pisaliśmy o tym w DGP nr 16/2022).
Teraz przyszła kolej na kwestie zaszeregowania. W stosunku do policjantów ma ją uregulować projekt nowelizacji rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Rozwiązania w nim zawarte zapewnią funkcjonariuszom (z grup zaszeregowania od 2 do 7) prawo do automatycznego podwyższenia grup, które mają wpływ na ich zarobki. Będzie to jednak uwarunkowane upływem czterech lat służby na tym samym stanowisku, przy czym do tego okresu nie będzie wliczany czas sprzed 1 stycznia 2022 r.
Od tej zasady przewidziano jednak wyjątki. Wskazany okres zostanie przykładowo wydłużony do czasu uzyskania przez policjanta odpowiedniego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby wymaganych na stanowisku zaszeregowanym w wyższej grupie, a także do czasu zatarcia wymierzonej mu kary dyscyplinarnej. Nie będą do niego wliczane urlop wychowawczy, urlop bezpłatny, okres zawieszenia w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowania oraz inna nieobecność trwająca co najmniej sześć miesięcy (z wyjątkiem absencji z tytułu korzystania z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy też zwolnienia lekarskiego będącego konsekwencją wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą).
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do uzgodnień