Łukasz Prasołek, były pracownik PIP i SN, specjalista z zakresu czasu pracy i czasu pracy kierowców
Unijny pakiet mobilności wymusił zmiany dotyczące czasu pracy kierowców, który w Polsce reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1412; ost.zm. Dz.U. 2022 r. poz. 209; dalej: u.c.p.k.). Nowe regulacje zawarte są w ustawie z 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 209; dalej: ustawa nowelizująca). Zmodyfikowane przepisy wchodzą w życie aż w trzech różnych terminach (art. 17 ustawy nowelizującej):