Miał być to jeden z tematów posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się wczoraj z udziałem Andrzeja Dudy. Punkt ten – wbrew woli partnerów społecznych – spadł z porządku obrad. Pracodawcy przedstawili więc w trakcie posiedzenia krytyczne oświadczenia w tej sprawie.
– Dialog społeczny między rządem, związkami zawodowymi a pracodawcami powinien uwzględniać kwestie kluczowe dla zarządzania publicznego oraz interesów pracowników i pracodawców. Wszyscy jesteśmy świadomi różnic w poglądach, ale umiejętność podejmowania debat na ważne tematy jest kluczową wartością – podkreślili.