Pracodawcy proponują, aby tylko niektóre świadczenia dla zatrudnionych były uzależnione od ich sytuacji rodzinnej i materialnej.
Konfederacja Lewiatan przygotowała propozycje zmian w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Ich celem jest taka modyfikacja zasad przyznawania pomocy pracownikom, aby nie każdy jej rodzaj trzeba było różnicować ze względu na sytuację rodzinną, życiową i materialną pracownika. Propozycje mają być przedstawione stronie rządowej na najbliższym posiedzeniu zespołu prawa pracy komisji trójstronnej.

Zaległe składki