Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, został opublikowane na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Pierwsza z projektowanych zmian dotyczy finansowania posiłków dla pracowników. Zgodnie z Kodeksem Pracy pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie posiłki i napoje.