Z poradnika dowiesz się:

- w jakich przypadkach płatnik zapłaci wszystkie składki za ubezpieczonego
- co upewni PIP, że zatrudnienie jest nielegalne
- czy nowe przepisy będą miały zastosowanie do przypadków zastępowania umowy o pracę innymi formami zatrudnienia
- w jakich przypadkach PIP może uznać, że umowa cywilnoprawna jest umową o pracę
- co spowoduje, że ZUS uzna umowę o dzieło za umowę zlecenia

Płatnicy poniosą pełną odpowiedzialność za nieopłacone składki

Gdy zatrudniali pracowników bez umowy lub wypłacali im oficjalnie zaniżone wynagrodzenie, nie będą mogli żądać od nich zwrotu części zapłaconych należności. Pod dużym znakiem zapytania stoi, czy zasada ta będzie stosowana w innych przypadkach.