- Ta ustawa jest pierwszym krokiem - zapowiadał Jarosław Szajner, szef Urzędu ds. Cudzoziemców w trakcie posiedzenia sejmowej komisji. - Zawiera wiele mechanizmów, które mają pomóc rozwiązać obecne trudności związane z zatrudnieniem cudzoziemców, m.in. upraszcza procedury i urealnia terminy na rozpatrywanie tych spraw. Ponadto pracujemy też nad tym, aby wnioski można było składać elektronicznie. To pozwoli na rozwiązanie problemu kolejek w urzędach - dodawał.
24 zamiast 6