Zgodnie z obowiązującymi przepisami osobom zatrudnionym na określonych stanowiskach pracy zapewniamy posiłki profilaktyczne w postaci jednego dania gorącego. Są one przygotowywane przez podmiot zewnętrzny, który ma urozmaicone menu. Jeden z pracowników – obywatel Indii – poinformował nas, że nie spożywa wołowiny. Najprościej byłoby zamawiać posiłki wegeteriańskie, ale wiemy, że większość pracowników woli dania mięsne. Czy mamy obowiązek uwzględniać preferencje żywieniowe pracowników?
Zgodnie z art. 232 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Szczegółowe zasady wydawania posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny one spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (dalej: r.p.p.n.). I tak w myśl par. 3 r.p.p.n. pracodawca jest obowiązany zapewnić posiłki pracownikom wykonującym prace: