Pracodawca otrzyma zwrot kosztów dostosowania miejsca pracy do potrzeb każdego pracownika z uszczerbkiem na zdrowiu, a nie tylko takiego, którego dysfunkcja powstała w trakcie zatrudnienia. Taką zmianę przewiduje rządowa nowelizacja ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). Jej pierwsze czytanie odbyło się wczoraj na komisji polityki społecznej i rodziny.

Projekt wprowadza ułatwienia dla firm. W przypadku przyjęcia do pracy nowej osoby z uszczerbkiem na zdrowiu otrzymanie wsparcia będzie możliwe, o ile spowoduje to wzrost zatrudnienia ogółem. Obecnie trzeba też dodatkowo wykazać wzrost zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników.
– Wprowadzamy nowy instrument wspierania pracodawców, którzy będą mogli uzyskać zwrot kosztów szkolenia pracownika pomagającego zatrudnionemu z dysfunkcją zdrowotną – mówił w czwartek Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej.
Zmienione zostaną też przepisy dotyczące zwrotu pracodawcom, którzy mają status zakładu pracy chronionej, dodatkowych kosztów budowy lub przebudowy związanych z modernizacją obiektów i pomieszczeń firmy. Z kolei ze względu na nowe unijne przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej nowelizacja zmniejsza z 80 proc. do 70 proc. refundacji kosztów szkolenia niepełnosprawnego pracownika.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do drugiego czytania