Projekt wprowadza ułatwienia dla firm. W przypadku przyjęcia do pracy nowej osoby z uszczerbkiem na zdrowiu otrzymanie wsparcia będzie możliwe, o ile spowoduje to wzrost zatrudnienia ogółem. Obecnie trzeba też dodatkowo wykazać wzrost zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników.
Reklama
– Wprowadzamy nowy instrument wspierania pracodawców, którzy będą mogli uzyskać zwrot kosztów szkolenia pracownika pomagającego zatrudnionemu z dysfunkcją zdrowotną – mówił w czwartek Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej.
Zmienione zostaną też przepisy dotyczące zwrotu pracodawcom, którzy mają status zakładu pracy chronionej, dodatkowych kosztów budowy lub przebudowy związanych z modernizacją obiektów i pomieszczeń firmy. Z kolei ze względu na nowe unijne przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej nowelizacja zmniejsza z 80 proc. do 70 proc. refundacji kosztów szkolenia niepełnosprawnego pracownika.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do drugiego czytania