Przypomnijmy, że zmienia on sposób jej wyliczenia. Jej wysokość jest teraz zależna od formy opodatkowania osoby prowadzącej pozarolniczą działalność. I tak ryczałtowcy zapłacą składkę w wysokości 9 proc., ale od innej podstawy wymiaru niż podatnicy rozliczający się liniowo i według skali podatkowej. U ryczałtowca, którego przychód roczny nie przekroczy 60 tys. zł, podstawa wymiaru wyniesie 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (I grupa). Dla tych przedsiębiorców, których przychód przekracza 60 tys. zł, ale jest niższy niż 300 tys. zł, wyniesie ona 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (II grupa). Ci z przychodem ponad 300 tys. zł obliczą podstawę od 180 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (III grupa). Zgodnie z komunikatem prezesa GUS wynosiło ono 6221,04 zł. W konsekwencji składka zdrowotna dla ryczałtowców wyniesienie: 335,94 zł (I grupa), 559,89 zł (II grupa) i 1007,81 zł (III grupa).