Tak wskazał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w decyzji z 21 grudnia 2021 r. (DW.400.30.2021.RCZ).
O wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił pracodawca, który po utracie statusu zakładu pracy chronionej zachował prawo do prowadzenia ZFRON. Z wnioskiem o udzielenie pomocy z tego funduszu na zakup aparatów słuchowych wystąpił niepełnosprawny pracownik z orzeczonym schorzeniem innym niż choroba narządu słuchu. Dołączył do wniosku fakturę za zakup aparatów i zaświadczenie lekarza specjalisty stwierdzające konieczność ich stosowania. Pracodawca zapytał, czy może przyznać pracownikowi pomoc.