20 grudnia 2021 r. znowelizowano rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, umożliwiając na jego podstawie uzyskanie dodatkowego wsparcia przez przedsiębiorców, których przeważająca działalność jest określona następującymi kodami PKD:
Przedsiębiorcy uzyskali prawo do kolejnych świadczeń postojowych, które na tej podstawie mogą pobrać maksymalnie sześciokrotnie. Zasady składania wniosków o wsparcie pozostają bez zmian w stosunku do tych określonych do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na podstawie której rozporządzenie zostało wydane.