Rada Ministrów wczoraj wsparła tzw. projekt posła Hoca, który zakłada, że pracodawca może żądać od pracowników wyniku testów diagnostycznych w kierunku COVID-19 (zatrudniony zwolni się z tego obowiązku, jeśli okaże certyfikat zaszczepienia/ozdrowienia). Takie przepisy miały być przyjęte jeszcze przed czwartą, jesienną falą pandemii, ale do tej pory nie zostały uchwalone z uwagi na ostry sprzeciw części posłów PiS (projekt czeka na II czytanie w Sejmie). Na wczorajszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła pozytywne stanowisko do omawianych zmian, które – jak podkreślono – umożliwią pracodawcom sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia COVID-19 w zakładzie pracy.
– Aby ograniczyć zagrożenia, pracodawca powinien mieć możliwość weryfikacji statusu zdrowotnego pracowników oraz osób pozostających w stosunku cywilnoprawnym – wskazano w komunikacie po posiedzeniu RM.