Tak wynika z danych Komendy Głównej Policji (KGP). Zwraca ona uwagę, że pomimo pandemii, która ma również wpływ na możliwości szkoleniowe jednostek policji, w zeszłym roku przyjęto do służby aż 6684 policjantów (w 2020 r. było to 4373). W tym samym czasie ze służby odeszło 4053 funkcjonariuszy (w 2020 r. 5234), a liczba przyjęć była wyższa od liczby odejść o 2631. To najwyższe statystyki od kilku lat (patrz infografika). Zdaniem KGP świadczy to m.in. o tym, że służba w policji cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.
Zachęty działają