W polskiej policji służy obecnie ponad 100 tys. funkcjonariuszy (według stanu na 31 grudnia 2021 r.). To najwięcej od kilkunastu lat.

Tak wynika z danych Komendy Głównej Policji (KGP). Zwraca ona uwagę, że pomimo pandemii, która ma również wpływ na możliwości szkoleniowe jednostek policji, w zeszłym roku przyjęto do służby aż 6684 policjantów (w 2020 r. było to 4373). W tym samym czasie ze służby odeszło 4053 funkcjonariuszy (w 2020 r. 5234), a liczba przyjęć była wyższa od liczby odejść o 2631. To najwyższe statystyki od kilku lat (patrz infografika). Zdaniem KGP świadczy to m.in. o tym, że służba w policji cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.
Zachęty działają
W opinii Andrzeja Szarego, wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, dane pokazują, że nastąpił przełom, jeżeli chodzi o proporcje zwalnianych do zatrudnianych funkcjonariuszy. - W 2021 r. więcej osób zostało przyjętych, niż odeszło. To dobra wiadomość. Miejmy nadzieję, że ten trend się utrzyma - mówi związkowiec. Według niego w tym wypadku swoją funkcję spełnia świadczenie motywacyjne dla najbardziej doświadczonych mundurowych, którzy zamiast odchodzić na emeryturę, zostają w służbie.
Przypomnijmy, że jego wysokość jest zależna od stażu pracy. I tak funkcjonariusze pozostający w służbie i mający wysługę powyżej 25 lat mogą liczyć na 1,5 tys. zł miesięcznie, a ci o stażu powyżej 28 lat i 6 miesięcy - 2,5 tys. zł miesięcznie.
A co mogło zachęcić nowe osoby do wstąpienia w szeregi formacji? - Wpływ mogła mieć sytuacja na rynku pracy. Prawdopodobnie wiele osób jest przekonanych, że zatrudnienie w służbach mundurowych daje większą pewność. Tego prawdopodobnie szukają młodzi ludzie - ocenia Andrzej Szary. I dodaje, że takie myślenie jest uprawnione. - Cały czas mamy korzystniejszy od powszechnego system emerytalny. To może przemawiać do kandydatów - wskazuje.
Rząd wyciąga rękę do służb
Związkowiec zwraca jednocześnie uwagę, że co jakiś czas policjanci mogą też liczyć na podwyżki. Tak też ma być w tym roku. Przewiduje to ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2448), która z pewnymi wyjątkami weszła w życie 1 stycznia br.
Jest ona efektem podpisanego w połowie 2021 r. porozumienia kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z przewodniczącymi związków zawodowych podległych mu służb. Wśród funkcjonariuszy narosło bowiem zniecierpliwienie związane z brakiem pełnej realizacji obietnic z 2018 r. Kluczową kwestią było właśnie opracowanie nowego programu rozwoju i modernizacji służb na kolejne cztery lata, który uwzględniałby m.in. wydatki na podwyżki (pisaliśmy o tym: „Mundurówka na razie nie będzie protestować”, w DGP nr 178/2021).
Zmiany obejmują dwa aspekty funkcjonowania służb: techniczny i osobowy. W kwestiach kadrowych przewiduje przede wszystkim zwiększenie stanu etatowego w poszczególnych formacjach oraz wzrost wynagrodzeń.
Z tą ostatnią kwestią wiąże się zresztą projekt rozporządzenia Rady Ministrów dotyczący wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej, którego założenia zostały właśnie opublikowane w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Jest on ważny, ponieważ ma wpływ na przeciętne uposażenie funkcjonariuszy. Po zmianach wzrośnie do 4,229 (z 3,810). Taki poziom zapewni (m.in. policjantom) obiecaną podwyżkę przeciętnego miesięcznego uposażenia na poziomie 677 zł (wraz z nagrodą roczną).
Łyżka dziegciu
Andrzej Szary przyznaje jednak, że zwiększenie liczby nowych funkcjonariuszy może wynikać też z obniżenia w ostatnim czasie kryteriów naboru do służby. - To złe rozwiązanie, które od początku krytykowaliśmy. Może niestety w przyszłości wpłynąć na funkcjonowanie całej formacji - zaznacza.
Jednocześnie przypomina, że pomimo iż stan zatrudnienia rośnie, to liczba wakatów w 2022 r. może być duża. - Program modernizacji zakłada bowiem zwiększenie stanu etatowego funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSWiA, w tym m.in. policji. Mam jednak obawy, czy epidemia nie pokrzyżuje planów szkoleniowych i te wakaty zostaną obsadzone - zaznacza.
ikona lupy />
Zatrudnienie w policji / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
Etap legislacyjny
Założenia do projektu opublikowane w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów