Czy będzie to możliwe również wtedy, gdy wyrównanie będzie wypłacone po tej dacie, zależy od stanowiska, jakie w tej sprawie zajmie biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON). Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na pytanie Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org).
Chodzi o tych pracodawców, którzy wynagrodzenie za grudzień 2021 r. wypłacili niepełnosprawnym pracownikom w styczniu br. Nastąpiło to już zgodnie z przepisami podatkowymi Polskiego Ładu i spowodowało - tak jak w przypadku innych grup pracowników - że otrzymali oni zaniżone pensje. Tę sytuację ma naprawić rozporządzenie ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. poz. 28), które zobowiązuje zakłady pracy do ponownego przeliczenia wypłaconych wynagrodzeń.