Tak wynika z kolejnej tarczy antykryzysowej (tj. nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 20 grudnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19; Dz.U. z 2021 r. poz. 2371).
Jej wprowadzenie wymusiło ustanowienie przez rząd w połowie grudnia ub.r. kolejnych obo strzeń. W ten sposób chciał zapanować nad wzrostem zakażeń koronawirusem. Najpoważniejsze restrykcje dotknęły dyskoteki oraz kluby nocne i inne miejsca, w których można tańczyć (z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych). Przynajmniej do 31 stycznia mają pozostawać bowiem zamknięte. Działalność takich miejsc obejmuje trzy kody PKD: 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z.