Właściciele sklepów mają realizować ten obowiązek odrębnie dla każdego punktu. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra finansów w sprawie ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży.
Nowe przepisy są wprowadzane w związku z nowelizacją ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2021 r. poz. 1891; wejdzie w życie 1 lutego 2022 r.). Doprecyzowała ona niektóre wyjątki od zakazu handlu. Chodzi o sklepy mające status placówki pocztowej oraz m.in. piekarnie, cukiernie, kwiaciarnie, kioski, sklepy z pamiątkami i dewocjonaliami. Jeśli pracownicy mają wykonywać obowiązki w niedzielę, właściciele tych obiektów będą musieli wykazać, że co najmniej 40 proc. przychodów osiągnęli z przeważającej działalności, czyli np. placówka pocztowa – z odbioru przesyłek (lub innych usług pocztowych), piekarnia – ze sprzedaży pieczywa, kwiaciarnia – ze sprzedaży kwiatów itd. Zostaną więc zobowiązani do prowadzenia podwójnej ewidencji (z podziałem na przychody z przeważającej i pozostałej działalności). Wspomniane rozporządzenie określi szczegółowe zasady jej tworzenia.