Od stycznia do listopada 2021 r. zarejestrowano 450 tys. zaświadczeń lekarskich wystawionych z powodu COVID-19 (U07). 140 tys. dotyczyło jednostek chorobowych powiązanych z koronawirusem, w tym 105 tys. wystawiono na rehabilitację po jego przebyciu. Dla porównania w okresie marzec–grudzień 2020 r. zarejestrowano 642,3 tys. zaświadczeń lekarskich wystawionych z powodu COVID-19.
– Wygląda na to, że dane za 2020 r. i 2021 r. będą zbliżone, choć najpewniej w minionym roku będzie mniej dni absencji chorobowej. Należało tego zresztą oczekiwać. Cały 2021 r. funkcjonowaliśmy w warunkach epidemii i podobnie jak rok wcześniej przeżywaliśmy fale zachorowań na COVID-19. Doszły też do tego długofalowe skutki zachorowań – komentuje Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.