Utworzenie formacji walczącej z przestępstwami w sieci przewiduje nowelizacja ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2447), która wchodzi dziś w życie. Chodzi o Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC), które ma ścigać sprawców przestępstw „popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej”. W związku z tym resort spraw wewnętrznych w ostatnim czasie zaczął masowo wydawać rozporządzenia, które pozwolą zaadaptować nową jednostkę do istniejącego obecnie systemu dotyczącego funkcjonariuszy policji.
Jednym z takich aktów jest projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa. Zakłada on, że komendant CBZC będzie mógł zostać upoważniony przez komendanta głównego policji do oceny, czy podlegli mu funkcjonariusze mają predyspozycje do pełnienia służby za granicą w kontyngencie policyjnym, a także będzie uprawniony do delegowania, przedłużania czasu delegowania oraz odwoływania z delegowania policjantów służby zwalczania cyberprzestępczości.