Łukasz Prasołek, specjalista z zakresu prawa pracy, były pracownik PIP i SN
Praca zdalna lub hybrydowa oraz coraz więcej usług funkcjonujących online wymuszają na firmach organizowanie dyżurów pracownikom, co dotyczy zwłaszcza działów IT wspierających takie działania. Planowanie dyżurów nie może jednak naruszać podstawowej gwarancji wynikającej z przepisów o czasie pracy - nieprzerwanych okresów odpoczynków dobowego i tygodniowego.
W swoim stanowisku z 6 grudnia 2021 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przypomniało, że dyżur powinniśmy podzielić na części aktywną i nieaktywną. Niewykonywanie pracy w trakcie dyżuru skutkuje także brakiem zaliczenia tego okresu do czasu pracy. Praca na dyżurze oznacza najczęściej powstanie godzin nadliczbowych. Tak więc osoby, które nie mogą pracować w nadgodzinach, nie powinny mieć także polecanego dyżuru. Zatem np. kobiety w ciąży nie powinny nie tylko pracować w nadgodzinach, lecz także pełnić dyżurów.