O zasiłek opiekun może wystąpić do swojej gminy lub dzielnicy. Zwykle zajmują się tym gminne lub miejskie ośrodki pomocy społecznej. Tomasz Wardach z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że wnioski o świadczenia przyjmowano już we wrześniu, ale można je składać jeszcze w listopadzie, aby otrzymać pieniądze za ten miesiąc, jednak zostaną one wypłacone w grudniu.

Jak zaznacza Tomasz Wardach - na razie trudno oszacować, ilu opiekunów, którzy dotąd nie mieli zasiłku, teraz otrzyma świadczenia. Wiadomo jednak, że liczba uprawnionych opiekunów się zwiększy. Specjalny zasiłek opiekuńczy może otrzymać osoba opiekująca się bliskim, wobec którego ma zobowiązanie alimentacyjne. Kryteria dochodowe obowiązują w przypadku opiekunów osób, które stały się niepełnosprawne w wieku dorosłym. Opiekunowie osób niepełnosprawnych od dzieciństwa otrzymują świadczenia bez względu na dochód w rodzinie.