Bezrobocie w Unii Europejskiej bez zmian. Z danych urzędu statystycznego Eurostat wynika, że we wrześniu bez pracy w eurolandzie było 11,5 procent osób. Poziom bezrobocia w całej Wspólnocie wyniósł 10,1 procent.

Według Eurostatu we wrześniu pracy nie miało 24,5 miliona obywateli Unii, z czego ponad 18 milionów w strefie euro. Bezrobocie wśród młodzieży wyniosło 21,6 procent w całej Wspólnocie co oznacza, że problem ten dotyczył prawie 5 milionów osób poniżej 25 roku życia.
Najniższy poziom bezrobocia odnotowano w Niemczech (5 procent) i w Austrii (5,1 procent), najwyższy w Grecji i w Hiszpanii. W tym ostatnim kraju bez pracy było 24 procent osób.

Jeśli chodzi o Polskę to we wrześniu bezrobocie wyniosło 8,7 procent. Dane Eurostatu różnią się od tych, które podał niedawno Główny Urząd Statystyczny, bo różna jest metodologia badań. Według GUS we wrześniu bez pracy było 11,5 procent Polaków.