Do końca roku NFZ chce rozdzielić finansowanie opieki rehabilitacyjnej dla dzieci i dorosłych. Zapowiada to w rozmowie z DGP prezes funduszu Tadeusz Jędrzejczak.
– Dziś podmioty, które zajmują się rehabilitacją dzieci, muszą rywalizować z tymi, które prowadzą ją dla dorosłych. Wiele z nich przegrywa, na przykład dlatego że oferują wyższe stawki – tłumaczy. Przekonuje, że planowany ruch ułatwi zarówno dostęp do świadczeń dla najmłodszych (skróci czas oczekiwania na nie), jak i zawieranie umów przez świadczeniodawców, którzy specjalizują się w tego typu rehabilitacji.
Prezes NFZ zaproponował więc zmianę zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Do listy świadczeń kontraktowych chce dopisać fizjoterapię ambulatoryjną dla dzieci oraz rehabilitację: ogólnoustrojową w ośrodku lub oddziale dziennym dla dzieci, ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych dla dzieci, pulmunologiczną w warunkach stacjonarnych dla dzieci oraz neurologiczną dla dzieci.
Eksperci podkreślają, że w praktyce zmiany mogą nie przynieść spodziewanych efektów, bo nie zmieni się wysokość finansowania. Liczba przyznawanych w ramach oceny ofert punktów będzie taka sama, jak dla analogicznych świadczeń dla dorosłych. Za jeden punkt świadczenia udzielanego w trybie ambulatoryjnym NFZ płaci niewiele ponad 1 zł. W rezultacie za indywidualne ćwiczenia z pacjentem (trwające nie mniej niż 30 minut) na terenie placówki wypłaca ponad 25 zł, za te w warunkach domowych – ponad 50 zł. Ale ćwiczenia grupowe ogólnoustrojowe nie są wyceniane na więcej niż 1 punkt.
Tadeusz Jędrzejczyk przyznaje, że fundusz nie planuje zmian w wycenie świadczeń. Zresztą od stycznia to nie on będzie się tym zajmował. Wyceny przejmie Agencja Oceny Technologii Medycznych. Jednak NFZ proponuje, aby premiować dodatkowymi punktami w ocenie ofert m.in. fizjoterapeutę posiadającego udokumentowane doświadczenie w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz we wczesnej diagnostyce i terapii neurorozwojowej. Więcej punktów miałyby otrzymywać także ośrodki, które zapewniają konsultacje lekarza pediatrii w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej.
Proponowane zasady mają się odnosić do nowych postępowań konkursowych. Nie zmienią zasad realizacji świadczeń już zakontraktowanych.
Etap legislacyjny
Projekt zarządzenia – w konsultacjach