Przez najbliższy rok będzie pan pełnił funkcję przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego. Jakie będą priorytety pańskiej kadencji?
Odbyłem w tej kwestii rozmowy ze wszystkimi stronami i organizacjami reprezentowanymi w Radzie Dialogu Społecznego. Oczywiście wiele zadań wiąże się z przeciwdziałaniem pandemii. Tu trzeba działać dwutorowo. Na pewno należy zadbać o sektor ochrony zdrowia i dostępność do usług medycznych, nie tylko tych związanych z COVID-19. Z drugiej strony problemem są wynagrodzenia, nie tylko w ochronie zdrowia, ale w całej budżetówce.