W przyszłym roku z wizytą inspektorów pracy muszą liczyć się w szczególności branże budownictwa, handlu, przemysłu chemicznego, ochrony zdrowia. Dokładnie będzie sprawdzana też praca tymczasowa

W 2022 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi 52 tys. kontroli, czyli tyle samo, ile w kończącym się roku, ale wyraźnie mniej niż jeszcze kilka lat temu. Dla porównania w 2018 r. inspektorzy przeprowadzili 80,2 tys. wizytacji, co oznacza spadek ich liczby o ponad jedna trzecią w ciągu zaledwie trzech lat (wcześniej było ich jeszcze więcej, np. 90,1 tys. w 2014 r. i 95,3 tys. tys. w 2010 r.). Trend ten wynika z wielu czynników, w tym m.in. sytuacji epidemiologicznej, która utrudnia prowadzenie bezpośredniego nadzoru, i zbyt niskich nakładów finansowych, co wywołuje problemy z pozyskiwaniem odpowiednich kadr przez PIP. Na liczbę kontroli mogły wpłynąć też nowe obowiązki nakładane na inspekcję, których wykonanie wiąże się nie tylko z kontrolami, lecz także z zadaniami formalno-administracyjnymi.
Choć prawdopodobieństwo wizytacji jest obecnie niższe, to jednak firmy - w szczególności z konkretnych branż - powinny je wziąć pod uwagę. Chodzi m.in. o budownictwo (przede wszystkim w zakresie bhp i legalności zatrudnienia), branżę chemiczną, handel (w tym przestrzeganie ograniczeń sprzedaży w niedziele), edukację i ochronę zdrowia (m.in. w zakresie czasu pracy, wypłaty wynagrodzeń i zapewnienia środków ochrony osobistej). Sprawdzane będą też agencje pracy tymczasowej i firmy korzystające z ich usług (oraz stosujące tzw. outsourcing pracowniczy). W porównaniu z 2021 r. wyraźnie zwiększy się liczba kontroli czasu pracy i wypłaty wynagrodzeń w firmach (z 500 do 1 tys.). Z kolei na takim samym, wysokim poziomie (8 tys.) zostaną utrzymane wizytacje, których celem jest zweryfikowanie umów cywilnoprawnych (czy nie spełniają warunków właściwych etatowi). Nowością będzie m.in. weryfikowanie bezpieczeństwa przy obsłudze serwisowej samochodów elektrycznych.
- Program działania PIP na rok 2022 i lata 2022-2024 jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia przed nami pandemiczna rzeczywistość i zmieniające się otoczenie społeczno-gospodarcze. Ze względu na ograniczone środki i zasoby ludzkie, jakimi dysponuje PIP, nasze plany muszą zostać określone w taki sposób, aby do maksimum wykorzystać potencjał inspektorów - podkreśliła Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy, podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. kontroli państwowej, która zapoznała się już z programem działania PIP na najbliższe lata. ©℗
Kontrole PIP według województw (okręgowych inspektoratów pracy) i zadań własnych
Okręgowy inspektorat Liczba planowanych kontroli do przeprowadzenia (w tys.) Zadania własne okręgowego inspektoratu(czyli zagadnienia wytypowane do szczególnego nadzoru lub analizy na danym obszarze)
Białystok 2,2 ■ przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania ratowników wodnych■ bhp w zakładach prowadzących magazynowanie, sprzedaż i przetwórstwo złomu metali
Bydgoszcz 2,5 ■ przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp, w warsztatach samochodowych■ czas pracy i wynagrodzenia w kancelariach prawnych i komorniczych
Gdańsk 3,6 ■ przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania ratowników wodnych■ bhp na budowie farm wiatrowych (w tym morskich)
Katowice 6,4 ■ bezpieczeństwo pracy i legalność zatrudnienia osób pracujących przy wyciągach narciarskich
Kielce 1,7 ■ przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp, w warsztatach samochodowych
Kraków 3,6 ■ zatrudnienie w podmiotach prowadzących działalność turystyczną i wypoczynkową ■ przestrzeganie przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia w cukierniach i piekarniach ■ ograniczenie zagrożeń zawodowych w zakładach produkcji materiałów budowlanych
Lublin 2,7 ■ eliminowanie zagrożeń zawodowych w pralniach■ bezpieczeństwo pracy w lecznicach weterynaryjnych
Łódź 3,6 ■ ograniczenie zagrożeń zawodowych w branży szwalniczej■ bezpieczeństwo pracy w lecznicach weterynaryjnych
Olsztyn 1,8 ■ przestrzeganie przepisów (w tym w zakresie legalności zatrudnienia) w podmiotach prowadzących działalność handlowo-usługową w regionach turystycznych■ przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania ratowników wodnych■ ograniczenie zagrożeń zawodowych w zakładach produkcji laminatów poliestrowo-szklanych
Opole 1,5 ■ m.in. bezpieczeństwo pracy przy robotach hydrotechnicznych
Poznań 4,7 ■ ekspozycja pracowników na szkodliwe czynniki reprotoksyczne w środowisku pracy
Rzeszów 3,5 ■ eliminowanie zagrożeń zawodowych w pralniach ■ bhp w zakładach prowadzących magazynowanie, sprzedaż i przetwórstwo złomu metali
Szczecin 2,3 ■ przestrzeganie prawa pracy w podmiotach prowadzących działalność w regionach turystycznych, w tym w pasie nadmorskim
Warszawa 5,9 ■ eksploatacja urządzeń poddozorowych na terenie budowy
Wrocław 4,5 ■ m.in. przestrzeganie przepisów prawa pracy w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w regionach turystycznych
Zielona Góra 1,5 ■ ograniczenie zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących opakowania
ikona lupy />
Program działania PIP na 2022 r. / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe