Jak pisaliśmy we wczorajszym wydaniu (DGP nr 246/2021, „Dyskoteki i kluby osłonięte tarczą”), w związku z wprowadzonymi obostrzeniami z powodu dużego wzrostu zakażeń koronawirusem rząd chce pomóc firmom, które najmocniej ucierpią z powodu restrykcji. Chodzi o dyskoteki oraz kluby nocne i inne miejsca, w których można tańczyć (z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych), których działalność została praktycznie wygaszona. Zostały dla nich przewidziane trzy formy wsparcia: dodatkowe postojowe, zwolnienie ze składek za grudzień oraz jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Otrzymanie pomocy będzie uzależnione od prowadzenia przeważającej działalności pod kodem PKD: 56.30.Z, 93.29.A lub 93.29.Z. (pod nimi działają wspomniane podmioty). Spełnienie tego kryterium będzie badane na 31 marca 2021 r.
Projekt zakłada, że w przypadku dodatkowego postojowego trzeba będzie jeszcze wykazać, że przychód z działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku jest niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego albo we wrześniu 2020 r. lub w lutym 2020 r. Teoretycznie świadczenie to będzie można uzyskać maksymalnie sześciokrotnie. Liczbę wypłat pomniejsza się jednak o wcześniej pobrane postojowe.