Przedsiębiorcy prowadzący kluby nocne i dyskoteki będą mogli skorzystać z trzech form wsparcia – wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, które zostało właśnie opublikowane na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Jak pisaliśmy we wczorajszym wydaniu (DGP nr 246/2021, „Dyskoteki i kluby osłonięte tarczą”), w związku z wprowadzonymi obostrzeniami z powodu dużego wzrostu zakażeń koronawirusem rząd chce pomóc firmom, które najmocniej ucierpią z powodu restrykcji. Chodzi o dyskoteki oraz kluby nocne i inne miejsca, w których można tańczyć (z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych), których działalność została praktycznie wygaszona. Zostały dla nich przewidziane trzy formy wsparcia: dodatkowe postojowe, zwolnienie ze składek za grudzień oraz jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Otrzymanie pomocy będzie uzależnione od prowadzenia przeważającej działalności pod kodem PKD: 56.30.Z, 93.29.A lub 93.29.Z. (pod nimi działają wspomniane podmioty). Spełnienie tego kryterium będzie badane na 31 marca 2021 r.
Projekt zakłada, że w przypadku dodatkowego postojowego trzeba będzie jeszcze wykazać, że przychód z działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku jest niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego albo we wrześniu 2020 r. lub w lutym 2020 r. Teoretycznie świadczenie to będzie można uzyskać maksymalnie sześciokrotnie. Liczbę wypłat pomniejsza się jednak o wcześniej pobrane postojowe.
Analogiczne kryterium spadku przychodów będzie dotyczyć też zwolnienia ze składek do ZUS za grudzień. Z ulgi w należnościach skorzysta podmiot, który był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. Na złożenie wniosku ma czas do 28 lutego 2022 r.
Kolejnym elementem projektu rozporządzenia, który ma wspierać właścicieli zamkniętych dyskotek i klubów, będzie jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 5 tys. zł. Będzie mógł o nią wnioskować mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca, jeśli jego przychód z działalności uzyskany w grudniu br. będzie o minimum 40 proc. niższy w porównaniu z przychodem osiągniętym w jednym ze wskazanych w projekcie czterech okresów, a mianowicie: analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lutym 2020 r., wrześniu 2020 r. albo listopadzie 2021 r. (przedsiębiorca sam dokona wyboru spośród nich). To, czy przedsiębiorca prowadzi działalność oznaczoną kodami PKD, które uprawniają do uzyskania pomocy finansowej, będzie ustalane na podstawie danych widniejących w rejestrze REGON według stanu na 31 marca 2021 r. Wniosek o przyznanie dotacji – tak jak to było wcześniej – będzie można składać tylko elektronicznie do powiatowego urzędu pracy od 1 stycznia do 15 kwietnia 2022 r.
Rząd szacuje, że wypłata dotacji będzie maksymalnie kosztować 40 mln zł. Ponieważ jednak wymogiem 40-proc. spadku przychodu będzie mogło wykazać się 70–80 proc. przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność o wspomnianych w projekcie kodach PKD, w praktyce wydatki na ten cel z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 będą niższe.
Pewne jest już, że właściciele klubów i dyskotek nie otrzymają dofinansowania do pensji pracowników (na zasadach art. 15gga specustawy covidowej). Wcześniej, w ramach poprzednich tzw. tarcz branżowych, z takiego wsparcia korzystali przedsiębiorcy, których obejmowano lockdownem (w tym np. prowadzący hotele i restauracje). Dofinansowanie wynosiło 2 tys. zł do wynagrodzenia jednego pracownika i było wypłacane przez trzy miesiące.
DGP zapytał Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dlaczego tym razem przedsiębiorcy zostaną pozbawieni możliwości ubiegania się o takie wsparcie.
– Eksperci MRiT na bieżąco monitorują sytuację, aby rekomendować kierownictwu resortu adekwatne działania. Ostateczny kształt rozporządzenia pomocowego dla przedsiębiorców zawsze jest wynikiem ustaleń całej Rady Ministrów. Zależy od kilku czynników, w tym możliwości finansowych państwa polskiego – wskazał w odpowiedzi resort (sugerując tym samym, że w budżecie nie ma pieniędzy na wspomniane dopłaty).
Zgodnie z projektem rozporządzenie ma wejść w życie dziś, czyli 22 grudnia 2021 r. (z pewnymi wyjątkami). ©℗