Profesor Irena Lipowicz zwróciła uwagę, że ewidencja ma zasadnicze znaczenie przy badaniu prawa do emerytury pomostowej. Wpis do niej przekłada się bowiem na zakres danych przekazanych przez płatnika składek i pozwala na ustalenie okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Rzecznik w piśmie do resortu podkreśliła, że nie kwestionuje uprawnień organów rentowych i sądów powszechnych do ustalania prawa do emerytur pomostowych. W jej ocenie wydawanie decyzji administracyjnych przez organy Państwowej Inspekcji Pracy w sprawach związanych z prowadzeniem ewidencji ma służyć jedynie dokumentowaniu tego, że pracownik wykonywał prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Potrzebę zmian przepisów dostrzegają także związkowcy. Ich zdaniem przedsiębiorcy nierzetelnie prowadzą ewidencję pracowników zatrudnionych w ciężkich warunkach, bo w ten sposób oszczędzają na składkach na Fundusz Emerytur Pomostowych.

– Popieramy inicjatywę rzecznika. Niezależnie od tego, czy zostanie ona zrealizowana przez rząd, przygotowujemy własny projekt ustawy dającej inspekcji prawo do badania warunków pracy i nakazywania pracodawcom wpisywania pracowników do ewidencji osób pracujących w szczególnych warunkach i szczególnym charakterze – wyjaśnia Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ.

Tymczasem już w sierpniu z wnioskiem legislacyjnym w tej sprawie wystąpiła do resortu pracy Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.