W skrajnym ubóstwie żyje ponad 700 tys. najmłodszych Polaków. W najbogatszych krajach w 2012 r. w ubóstwie żyło 76,5 mln dzieci, czyli o 2,6 mln więcej niż w roku 2008.

Kryzys mocno odbił się na sytuacji dzieci w krajach OECD i UE – wynika z raportu UNICEF, w którym przebadano wpływ recesji na sytuację najmłodszych. Według autorów raportu w najbogatszych krajach w 2012 r. w ubóstwie żyło 76,5 mln dzieci, czyli o 2,6 mln więcej niż w roku 2008. Znacząco sytuacja pogorszyła się w połowie z 41 państw. U nas jest ponoć lepiej – liczba żyjących w biedzie najmłodszych Polaków zmniejszyła się z 22,4 do 14,5 proc. wszystkich obywateli poniżej 18. roku życia. Dla przykładu w Hiszpanii nastąpił wzrost z 28,2 do 36,3 proc.

Autorzy raportu, aby móc zbadać zjawisko, ocenili poziom ubóstwa na podstawie kryteriów Eurostatu. Zgodnie z nimi problem ten dotyka osoby mające miesięczne dochody poniżej 60 proc. średniego wynagrodzenia w danym kraju. Aby zbadać, jaki wpływ na zjawisko miał kryzys, badacze porównali dochody z 2012 r. z granicą ubóstwa z 2008 r. To dlatego że w większości państw dochody się zmniejszyły, więc i granica ubóstwa byłaby niższa (to dawałoby mniejszy odsetek dzieci żyjących w ubóstwie). W Polsce dochody w tym czasie rosły – w 2008 r. granica ubóstwa wynosiła 895 zł, a w 2012 r. już 1081 zł.