Chodzi o nowelę rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego, której projekt trafił właśnie do uzgodnień międzyresortowych.
Resort spraw wewnętrznych chce w ten sposób utrzymać w policyjnym lotnictwie kompetentne osoby oraz pozyskać nowych funkcjonariuszy. Obecnie sytuacja kadrowa nie wygląda tam bowiem dobrze. Stan zatrudnienia funkcjonariuszy kształtuje się na niskim poziomie 65,1 proc. etatów. Niedobór kadrowy trwa zarówno wśród pilotów, jak i personelu technicznego.
Cały czas prowadzony jest nabór nowych osób, ale – jak przyznają projektodawcy – trudno pozyskać chętnych kandydatów ze względu na dużą konkurencję na rynku pracy i atrakcyjniejsze zarobki w cywilnym lotnictwie.
Zmiana przepisów ma pozwolić na zwiększenie wynagrodzeń proporcjonalnie do zaangażowania w wykonywanie lotniczych obowiązków służbowych, posiadanych kwalifikacji zawodowych, uprawnień do wykonywania zadań lotniczych, doświadczenia oraz stażu w lotnictwie, a zwłaszcza stażu służby w policji.
Wysokość dodatku wyniesie odpowiednio:
■ na stanowisku pilota od 80 proc. do 280 proc. kwoty bazowej brutto – w zależności od posiadanego nalotu, kwalifikacji i uprawnień lotniczych;
■ na stanowisku mechanika od 60 proc. do 200 proc. kwoty bazowej brutto – w zależności od posiadanych kwalifikacji i uprawnień lotniczych.
W projekcie zaproponowano również wprowadzenie wyższego dodatku za opiekę nad koniem służbowym w wysokości 15 proc. kwoty bazowej. Będzie on wypłacany policjantom, którym przydzielono na stałe pod opiekę konia służbowego (policjantom jeźdźcom i kandydatom na policjantów jeźdźców).
Z kolei funkcjonariuszowi, któremu przydzielono na stałe pod opiekę lub do szkolenia psa służbowego, będzie przysługiwać z tego tytułu dodatek w wysokości 10 proc. kwoty bazowej.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do uzgodnień międzyresortowych