Chodzi o nowelę rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego, której projekt trafił właśnie do uzgodnień międzyresortowych.
Resort spraw wewnętrznych chce w ten sposób utrzymać w policyjnym lotnictwie kompetentne osoby oraz pozyskać nowych funkcjonariuszy. Obecnie sytuacja kadrowa nie wygląda tam bowiem dobrze. Stan zatrudnienia funkcjonariuszy kształtuje się na niskim poziomie 65,1 proc. etatów. Niedobór kadrowy trwa zarówno wśród pilotów, jak i personelu technicznego.