Zasiłek wyrównawczy ma zrekompensować ubezpieczonemu pracownikowi straty w zarobkach, jakie ponosi z powodu obniżenia jego sprawności do pracy. Nie może jednak być wypłacany dłużej niż przez 24 miesiące.

Głównym celem tego typu zasiłku jest skłonienie pracownika do poddania się rehabilitacji zawodowej.

Komu przysługuje zasiłek wyrównawczy