"Tak silnej skłonności do podnoszenia wynagrodzeń nie odnotowaliśmy nigdy w 13-letniej historii badania. Dotąd najbardziej zbliżone wyniki odnotowano w 2018 roku, kiedy 42% firm planowało podnosić pensje, a 6% chciało je obniżać. To pokazuje, że w przyszłym roku należy spodziewać się masowych podwyżek płac, co może pozytywnie oddziaływać na konsumpcję prywatną, jednak będzie z pewnością istotną barierą w rozwoju przedsiębiorstw i może wpłynąć na ograniczenie inwestycji prywatnych" - czytamy w raporcie.

Z badania wynika, że 36% średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce planuje w 2022 r. zatrudniać pracowników, 12% chce redukować zatrudnienie.

"O coraz silniejszej koniunkturze panującej na polskim rynku pracy świadczy nie tylko rosnąca skłonność pracodawców do podnoszenia płac, ale też coraz większa skłonność do zwiększania zatrudnienia. Według badania Grant Thornton, w 2022 roku podnieść zatrudnienie planuje aż 36% średnich i dużych firm, czyli 12 pkt proc. więcej niż przed rokiem i nawet o 1 pkt proc. więcej niż dwa lata temu, a więc przed pandemią" - czytamy dalej.

Reklama

Jak wynika z publikowanych przez Grant Thornton comiesięcznych aktualizacjach raportu "Oferty pracy w czasie COVID-19", przygotowywanych z Element, w ostatnich miesiącach pracodawcy w Polsce publikują ponad 300 tys. nowych ofert pracy miesięcznie, co oznacza, że ich liczba jest o kilkanaście tysięcy wyższa w 2019 - w okresie przed pandemią.

"Oczywiście, deklaracje ankietowanych przez nas pracodawców dotyczące wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń to optymistyczne dane dla prognoz makroekonomicznych dla polskiej gospodarki. Dla samych pracodawców to jednak zapowiedź tego, że przyszły rok będzie trudny – zarówno w obszarze finansowym (rosnące koszty pracy), jak też kadrowym (duża liczba rekrutacji przy ograniczonej liczbie kandydatów)" - powiedziała partner departamentu outsoursing Monika Smulewicz, cytowana w materiale.

Grant Thorton szacuje, że w 2022 r., można spodziewać się skokowego wzrostu dynamiki wynagrodzeń, do ok. 13% rocznie.

"Biorąc jednak pod uwagę obecne prognozy większości instytucji finansowych, według których inflacja w przyszłym roku wyniesie 5-7%, realny wzrost płac będzie co najmniej o połowę niższy" - czytamy dalej.

Badanie prowadzone jest globalnie przez firmę Dynata na zlecenie Grant Thornton International w ramach cyklu International Business Report. Co roku realizowane jest wśród 10 tys. właścicieli lub członków zarządu średnich i dużych przedsiębiorstw na świecie.

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie. W Polsce działa od 25 lat.