Wspólne stanowisko pracodawców i związkowców dotyczące dialogu społecznego w Polsce ma być gotowe w połowie listopada.

Obie strony kończą prace nad projektem zmian w tej sprawie. Ustaliły już, że Komisja Trójstronna zastąpiona zostanie Radą Dialogu Społecznego i Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego - wyjaśnili IAR Zbigniew Żurek z Business Centre Club i Paweł Śmigielski z OPZZ.

Paweł Śmigielski zaznaczył, że rozmowy nie są łatwe, ale jest szansa na wspólne uzgodnienia. Dodał, że związki zawodowe chciałyby brać udział w decydowaniu o wielu sprawach, które dzisiaj są poza ich kompetencjami. Stąd rozmowy momentami są niezwykle trudne.

Śmigielski nie chciał ujawnić szczegółów uzasadniając to zobowiązaniem związkowców i pracodawców, że opinia publiczna pozna uzgodnienia, kiedy będą już gotowe. Podobnie argumentuje Zbigniew Żurek.

Minister pracy Władysław Kosiniak Kamysz powiedział, że dla jego resortu projekt opracowany przez pracodawców i związkowców będzie bardzo ważnym dokumentem. Tym bardziej jeśli powstanie on w wyniku dialogu autonomicznego. Dla ministerstwa pracy będzie to cenny materiał do dyskusji z partnerami społecznymi - dodał Władysław Kosiniak Kamysz.

Dialog społeczny został zerwany w czerwcu ubiegłego roku, kiedy związki zawodowe odmówiły udziału w pracach komisji trójstronnej. Jak tłumaczyły był to protest między innymi przeciwko uelastycznieniu bez ich zgody czasu pracy. Nie chciały też, by szefem komisji trójstronnej był minister Władysław Kosiniak Kamysz uznając, że szef resortu pracy miał zbyt małą siłę przebicia. Jak mówili, żadne ustalenia komisji nie były respektowane przez rząd.