Zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z kodeksu pracy (dalej: k.p.) rodzicom adopcyjnym oraz tworzącym rodzinę zastępczą, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, przysługują podobne uprawnienia urlopowe związane z rodzicielstwem co rodzicom biologicznym. Wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego jest zależny od liczby dzieci przyjętych na wychowanie, które nie przekroczyły określonego wieku. W przypadku gdy dzieci osiągają limity wieku (7 lat dla urlopu macierzyńskiego oraz 6 lat dla urlopu rodzicielskiego) w trakcie korzystania z uprawnień, powstają jednak wątpliwości, jaki wymiar urlopu ma w takim przypadku zastosowanie. O ich wyjaśnienie zwróciliśmy się do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zdaniem resortu w przypadku adoptowania kilkorga dzieci długość urlopu należy dopasować do liczby dzieci aktualnie spełniających limity wieku.
Tak jak rodzice biologiczni