Kwoty wolne od potrąceń przymusowych w 2022 r. (z PPK – wpłaty podstawowe)

Rodzaj należności Podstawowe koszty uzyskania przychodów, PIT-2 Podstawowe koszty uzyskania przychodów, bez PIT-2 Podwyższone koszty uzyskania przychodów, PIT-2 Podwyższone koszty uzyskania przychodów, bez PIT-2
Należności inne niż alimentacyjne egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych 2303,36 zł 1896,36 zł 2303,36 zł 1905,36 zł
Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi 1727,52 zł 1422,27 zł 1727,52 zł 1429,02 zł
Kary pieniężne porządkowe 2073,02 zł 1706,72 zł 2073,02 zł 1714,82 zł
Kwoty wolne od potrąceń dobrowolnych w 2022 r. (z PPK – wpłaty podstawowe) ©℗
Rodzaj należności Podstawowe koszty uzyskania przychodów, PIT-2 Podstawowe koszty uzyskania przychodów, bez PIT-2 Podwyższone koszty uzyskania przychodów, PIT-2 Podwyższone koszty uzyskania przychodów, bez PIT-2
Należności na rzecz pracodawcy 2303,36 zł 1896,36 zł 2303,36 zł 1905,36 zł
Należności inne niż na rzecz pracodawcy 1842,69 zł 1517,09 zł 1842,69 zł 1524,29 zł
Wyjaśnienie. W wydaniu papierowym tygodnika Kadry i Płace z 9 grudnia 2021 r. (DGP nr 238) w tekście „Minimalne wynagrodzenie za pracę, stawka godzinowa i inne świadczenia” w tabelach 10 i 12 znalazły się nieprawidłowe wartości. Dzisiaj publikujemy prawidłową wersję tabel.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy. ©℗