Zmiany przepisów wchodzące w życie 1 stycznia 2022 r. w ramach Polskiego Ładu wymagają wdrożenia w systemach kadrowo-płacowych. Dodatkowo pokrywa się to z okresem świąteczno-noworocznym, dlatego część pracodawców rozważa dokonanie wypłat grudniowych wynagrodzeń wyjątkowo wcześniej, czyli jeszcze w grudniu, mimo późniejszych terminów płatności. Dzięki temu problemy techniczne z naliczaniem wynagrodzeń zostaną przesunięte o miesiąc, bo wynagrodzenie wypłacone jeszcze w 2021 r. będzie naliczane w całości według starych przepisów, a nie zgodnie z regułami Polskiego Ładu.
Spowoduje to, że w grudniu pracownik otrzyma dwie wypłaty za listopad i grudzień, następnie w styczniu nie otrzyma żadnego wynagrodzenia za pracę, a dopiero do 10 lutego otrzyma po raz pierwszy obliczone po nowemu wynagrodzenie za styczeń 2022 r. W związku z powyższym pojawiły się wątpliwości, czy działanie takie jest zgodne z przepisami kodeksu pracy i czy nie zostanie uznane za wykroczenie przeciwko prawom pracownika przez Państwową Inspekcję Pracy. Chodzi o art. 282 par. 1 k.p., zgodnie z którym ten, kto wbrew obowiązkowi nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Wątpliwość ma swoje źródło w tym, że ci pracownicy, którzy skorzystają na przepisach Polskiego Ładu, w przypadku wypłaty grudniowego wynagrodzenia jeszcze w 2021 r. otrzymają je w kwocie netto niższej, niż gdyby pracodawca wypłacił je w styczniu 2022 r. Dotyczy to osób zarabiających mniej, które po wprowadzeniu Polskiego Ładu na mocy nowych przepisów zapłacą niższy podatek dochodowy lub nie zapłacą go w ogóle. [ramka]