Tak wynika z programu działania PIP na przyszły rok i lata 2022–2024, z którym na wczorajszym posiedzeniu zapoznała się sejmowa komisja ds. kontroli państwowej. W szczególności na baczności muszą mieć się pracodawcy m.in. z branży budowlanej, chemicznej, górnictwa, ochrony zdrowia, edukacji.
– W 2022 r. PIP przewiduje przeprowadzić 52 tys. kontroli, a różnymi formami działań prewencyjnych obejmie przynajmniej 30 tys. podmiotów, w tym pracodawców, przedsiębiorców, pracowników – podkreśliła Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy (GIP). Wskazała, że jednym z podstawowych zadań będzie rozpatrywanie skarg pracowników (ok. 1/3 kontroli stanowić będą interwencje podejmowanie w wyniku takich zgłoszeń).